صفحه اولترجمه گویای قرآنسوره مبارکه حمد

سوره مبارکه حمد

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هدیه گونه

    همنشینی صوت زیبای قاری با لحن و بیان دلنشین استاد میرباقری کاملا متناسب است.جنس خاصی از ترجمه روایت می شود که علاوه بر برگردان تحت اللفظی واژگان ، رگه هایی از تفسیر و تبیین روشنتر آیات را درخود مکنون دارد. یقینا این خصائص در تاثیرگذاری ترجمه ی گویای آیات کریم دخیلند . امید است که شاهد و شنوای سایر سوره ها به این روش ترجمه باشیم !