صفحه اولجبر و اختیارفصل سوم: زمان سرنوشت ها و علت آنها

فصل سوم: زمان سرنوشت ها و علت آنها

الف- شب قدر يا شب تعيين سرنوشت های سالانه:

قبلا گفتيم، تقديرات الهي در مورد كل عالم و آسمانها، با معيارهای زماني زندگي بشر دستخوش تغيير و تحول نمی‌شود. حتي كره زمين، مدار آن و سرعت حركت آن برای مدتی طولانی تقدير و اندازه‌گيري شده است، ولي در مورد انسان چنين نيست. قرآن كريم تقديراتي كلي براي نسل بشری مطرح فرموده است، ولي در مسير زندگي دائما تقديراتي موضعي از طرف پروردگار متعال براي بشر اعم از افراد و جوامع صورت مي‌گيرد و به مرحله اجرا در مي‌آيد. در هر سال يكبار در شبی معين سرنوشت سالانه افراد بشر و يا جوامع بشري رقم زده مي‌شود. در اين شب كه شبي مبارك[1] است، براي هر امري حكيمانه، حساب جدايي باز مي‌شود. (البته اموري كه از ناحيه پروردگار باشد)، اين شب مبارك در ماه رمضان[2] و تحت عنوان «ليله القدر» است. [3]

شبي كه روح‌ قدسي و فرشتگان تا طلوع فجر براي هر امري نازل مي‌شوند و اهداي سلام مي‌پردازند.[4]

بنابراين، در شب مبارك قدر، حوادثی براي طول سال تا شب قدر آينده‌ براي آدميان از قلم تقدير الهي مي‌گذرد. از اين جهت است كه اين شب را شب نيايش و دعا پيشگاه پروردگار خوانده‌اند.

 

ب- ارتباط اعمال بشر با سرنوشت ها:

جاي سئوال است كه آيا اين حوادث به اعمال و افعال بشري هم ارتباطي پيدا مي‌كند؟

جواب روشن است. مسلما استغاثه، تضرع، دعا و نيايش، موجب برطرف شدن عذاب می شود. چه بسا كارهاي خدا پسندانه‌اي كه تقدير خيري را نتيجه مي‌بخشد. يا چه بسا اعمال ناروای بندگان به ويژه ظلم به ديگران، موجب تقديرات بدي شود. تا آنجا كه علت عذاب الهي براي امتها، كفر و عناد آنها و پافشاري در مقابله ا انبيا بوده است. [5] از سويي ديگر، قرآن كريم، تقديرات خير الهي را مربوط به ايمان و تقوي جوامع بشري مي‌داند:

«و لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض…»[6] (و اگر اهل شهر‌ها و آباديها، ايمان مي‌آوردند و تقوا پيشه مي‌كردند، بركات آسمان و زمين را بر آنها مي‌گشوديم…)

به همين مناسبت براي شب قدر توصيه‌هاي اكيد بر انجام اعمال خير، دعا و تضرع به پروردگار از طرف پيشوايان اسلام انجام گرفته است.

________________________________________

[1]. حم ٭ و الكتاب المبين ٭ انا انزلناه في ليله مياركه اناكنا منذرين ٭ فيها يفرق كل امر حكيم ٭ امرا من عندنا انا كنا مرسلين. (دخان/ 1-5)

[2]. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن … (بقره/ 185)

[3]. انا انزلناه في ليله القدر. (قدر/ 1)

[4]. تنزل الملائكه و الروح فيها باذن ربهم من كل امر ٭ سلام هي حتي مطلع‌الفجر (قدر/ 4-5)

[5]. كذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذوالاوتاد ٭ و ثمود و قوم لوط و اصحاب الثيكه اوليك الاحزاب ٭ ان كل الاكذب الرسل فحق عقاب ٭ و ما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده مالها من فواق. (ص/ 12= 15)

[6]. اعراف/ 96.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد