صفحه اولپرسش و پاسخقرآن کریمتعداد جزء قرآن در ابتدا
Could not compile stylesheet for pinter. Using last compiled stylesheet.

تعداد جزء قرآن در ابتدا

نوشته شده در : قرآن کریم
Sunday, February 22 2015, 07:29 PM
با سلام و تشکر از شما استاد ارجمند
از محضر شما چند سوال داشتم
1- موضوعی که اعنوان می شود قرآن در قبل 34 جزء داشته صحت دارد یا نه ؟
2- در نزول قران بصورت کامل به همین ترتیب قرآن نازل گردیده است ؟
3- جزء بندی قرآن به این سبک از طرف خداوند فرستاده شده ؟
پاسخ ها (0)
  • هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
پاسخ شما