73 برنامه 1448 با حضور دکتر سيد محسن ميرباقري

اين برنامه به مدت 25 دقيقه هر روز ساعت 16:30 به وقت تهران از شبکه 5 سيماي جمهوري اسلامي ابران پخش مي شود. در اين برنامه با موضوع فرهنگي قرآني براي ارتقاء سطح معرفتي قرآن دوستان تهيه شده است که از ولادت با سعادت حضرت بقيه الله شروع و تا آخر تابستان ادامه خواهد داشت.
Gofteman
Gofteman
Q&A
Q&A