صفحه اولآموزش معارف قرآن کریمدرس هفتم: ................................. اولین شریعت الهی

درس هفتم: ................................. اولین شریعت الهی

در این درس آشنا می شویم با:

1.علت انتخاب پیامبران الهی از میان خود انسانها

2.اصول دعوت پیامبران

3.زندگی حضرت نوح(ع)و چگونگی دعوت آن حضرت

4.بر خورد قوم نوح با حضرت و سرنوشت آنان

آیات درس را قرائت کنید.

سوره شوری آیه 13

سوره مؤمنون آیه 23الی29

به کمک معنای کلمات زیر،آیات درس را ترجمه کنید.

أَن یَتَفضَّلَ : برتری جوید

جِنَّة : جنون

تَرَبّصُوا بِه ی : درباره او چندی درنگ کنید.

فَارَ التَّنُور : تنور به فوران آمد،آب از تنور فوران کرد

أُسلُک : وارد کن،جای ده

إِستَوَیتَ : مستقر شدی،نشستی

 

بیان آیات

     پس از ماجرای حضرت آدم و فرمان هبوط،زمین محیط زندگی و مدرسه افراد بشر شد؛تا پس از ارائه هدایت الهی ادمیان در معرض درس و آزمون قرار گیرند و با گزینش راه حق و انجام اعمال نیکو به رشد و تعالی برسند.

     خداوند به دنبال هبوط آدم(ع)و همسرش،به ایشان وعده داد که آنچه برای هدایت شما لازم باشد خواهد آمد.[بقره آیه38] همچنین در آیه ای همه فرزندان آدم را مورد خطاب قرار می دهد که:

          «ای فرزندان آدم چون پیامبرانی از خودتان برای شما بیایند و ایت مرا برای شما بخواند،کسانی که تقوا پیشه کنند و کارهای نیک انجام دهند(به اصلاح خود و دیگران بپردازند)نه بیمی بر آنان خواهد بود نه غم و اندوهی خواهند داشت.»[اعراف آیه35]

این نکته در این آیه و در برخی آیات دیگر قرآن قابل توجه است که خداوند از همان آغاز بیان داشته است که پیامبران خود را از میان خود انسانها انتخاب خواهد کرد.از آنجا که پیامبران باید پیشوا و الگوی عملی برای انسانها باشند،اگر از میان خود بشر نبودند و مثلا از فرشتگانا انتخاب می شدند،هرگز نمی توانستند شریعت الهی را به طور کامل در عمل و رفتار خود نشان دهند.در این صورت هدایت الهی و حجت خداوند بر مردم تمام نمی شد.

     اما متأسفانه برخ یاز اقوام بشری،در برخورد با پیامبران می گفتند چرا این کسی که ادعای پیامبری دارد همانند ما یک بشر است؟چرا نباید فرشتگان بر ما نازل شوند و اصلاً چرا پروردگارمان را مستقیماً نبینیم؟!

     قرآن کریم انی بهانه جویی ها را سرکشی و استکبار تلقی می کند و لازمه دیدن فرشتگان را کنار رفتن پرده غیبت می داند که با نظام دنیا-که آزمونی،در پس پرده است-سازگار نمی داند و می فرماید:آن روز که مردم فرشتگان را ببینند،دیگر برای گنهکاران،هیچ شادمانی و خوشحالی در کار نخواهد بود.[فرقان آیه21و22]

     خداوند به دنبال این وعده بزرگ برای هدایت آدم و بنی آدم، از میان انسانها پیامبران بسیاری را برگزید که از این میان پنج پیامبر بزرگ،آورنده پنج شریعت مقدس بودند،چنان که در قرآن خطاب به رسول مکرم اسلام(ص) آمده است :

          «خداوند حقایق دینی را برای شما تشریع و برنامه ریزی فرمود ،همان دین و شریعتی که نوح(ع) را بدان سفارش نمود(اولین شریعت)و آنچه که بر تو  وحی نمودیم(آخرین شریعت و کتاب) و سه شریعت دیگر که ابراهیم (ع) و موسی(ع) و عیسی(ع) را بدان سفارش کرد.»

سایر پیامبران از همین شریعت ها پیروی کردند و به ترویج  آنها پرداختند.

حضرت نوح (ع) رسالت خویش را در میان قومش آغاز نمود و اصول دعوت خویش را چنین اعلام داشت:

     خداوند را بپرستید، از شرک روی گردان باشید که خدایی جز او برای شما نیست،در پیشگاه ربوبی تقوا پیشه سازید، و از من که رسول خدایم اطاعت کنید.

     این اصول در دعوت همه پیامبران مشترک بوده است،چنانکه قرآن کریم در سوره شعراء،از پنج پیامبر الهی نام می برد که همگی در دعوت خویش اعلام نمودند:

          «چرا راه تقوا در پیش نمی گیرید،با آن که من فرستاده ای امین برای شما هستم،باید در پیشگاه الهی تقوا پیشه سازید و از من اطاعت کنید.من بر این وظیفه سنگین رسالت،از مشا مزد و پاداشی نمی خواهم،اجر و پاداش من بر عهده خدای رب العالمین است.»[شعراء آیه 106و109]

     سران قوم با حضرت نوح به مخالفت پرداختند و با بهانه جویی های  گوناگون از پذیرش حق سر باز زدند،سایر مردم هم از آنان پیروی کردند و راه شرک و کفر در پیش گرفتند.

     حضرت نوح به گفته قرآن،950سال برنامه رسالت خویش را در میان این قوم ادامه داد.[عنکبوت آیه14]وی در این مدت طولانی تمامی راههای ممکن را برای هدایت آنان پیمود،متأسفانه جز تعداد اندکی از مردم،بقیه از ایمان و همراهی با وی روی گرداندند.تا آنجا که نوح به درگاه الهی شکایت کرد و گفت:

          «پروردگارا!من قوم خود را شب و روز-به سوی حق-فرا خواندم،اما دعوت من جز بر فرار آنها چیزی نیفزود.من هر گاه آنها را فرا خواندم که به سوی تو آیند تا آنان را مورد مغفرت خویش قرار دهی،انگشتانشان در گوش کردند (تا صدای مرا نشنوند)و لباس خویش را بر سر افکندند(تا مرا نبینند)و بر باطل خود پای فشردند،راه تکبر در پیش گرفتند(ولی من از پای ننشستم)و مجدداً با صدای بلند تری با انان صحبت کردم و در نهان و آشکار با آنان سخن گفتم....نوح گفت:خدایا با این همه،آنها مرا نافرمانی کردند و از سرانکافر خود پیروی نمودند.سرانی که مال و فرزندشان،جز مایه زیان نبود،آنها دست به مکری بزرگ زدند(و مردم را در حمایت از بتها و خدایان ساختگی تحریک نمودند)و گفتند: مبادا دست از خدایان خویش بردارید.[نوح آیات5تا9و21تا23]

     خداوند نیز به حضرت نوح وحی نمود که:

          «از قوم تو جز همان جمع اندک،کسی مؤمن نخواهد شد.»[هود آیه36]

     از این رو ادامه این کلاس و برنامه،دیگر فایده ای نداشت و با روشن شدن بی ایمانی آنها،جز تعطیل شدن کلاس راهی نماند.خداوند به نوح دستور داد:

          «با وحی و راهنمایی الهی به ساختن کشتی اقدام کن،و منتظر بمان تا نشانه آن حادثه بزرگ پدیدار گردد و آب از تنور فوران کند.آنگاه که فرمان(بر کیفر این قوم عصیانگر)فرا رسید و تنور فوران نمود،حیوانات مورد نظر  و خاندان خویش را،به جز همسرت (که از گمراهان است)و همه مؤمنین را در کشتی گرد آور،و پس از آن که مستقر گشتید بگو:سپاس خدای را که ما را از قوم ظالم نجات بخشید.»[مؤمنون آیه 27و28و هود آیه40]

اینک آن نوحی که لوح معرفت کشتی اوست         هر که در کشتیش ناید غرقه  طوفان کند

      به این ترتیب خدای سبحان این قوم را از کلاس اخراج نمود و بعدها قوم دیگری را جایگزین آنان ساخت و از نو برنامه و کلاس را پی گرفت.

     این ماجرا،به خوبی وضعیت دنیا را روشن می سازد،که همچون مدرسه ای است که خداوندبرای تربیت و تعلیم انسان پدیدار نموده است و چنانچه قومی به کلی از این هدف روی بگردانند،مستوجب اخراج از کلاس و نابودی خواهند بود.

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح                         ورنه بنیـــــــاد حــــــــــــوادث ببرد بنیادت

 

*پرسش

1.با توجه به آیه13سوره شوری،پیامبران صاحب شریعت چه کسانی هستند؟

2.بهانه و اشکالاتی که قوم نوح می گرفتند چه بود؟

3.اصول مشترک دعوت رسولان الهی چیست؟

 

*پژوهش

با توجه به سوره مبارکه نوح:

الف:آیاتی را که اصول دعوت حضرت نوح را بیان می کند،بنویسید.

ب:چگونگی دعوت حضرت نوح و نحوه برخورد قومش را به اختصار توضیح دهید.

2.با مراجعه به آیات106تا180سوره مبارکه شعراء،نام پنج پیامبر الهی را که دعوت آنها در آیات بیان شده و نیز آیاتی را که شامل اصول دعوت این پیامبران بوده است،بنویسید.

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد