صفحه اولآموزش معارف قرآن کریمدرس سوم: ..................................قرآن و فلاح انسان

درس سوم: ..................................قرآن و فلاح انسان

در این درس آشنا می شویم با:

1.فلاح و سعادت انسان از دیدگاه قرآن کریم

2.نقش ایمان و عمل صالح در دستیابی به فلاح

3.اهمیت و جایگاه نماز در بین اعمال صالح

4.دیدگاه قرآن درباره زندگی انسان و نقش دنیا در تربیت و آزمون او

آیات درس را قرائت کنید.

سوره عصر آیه 1و2و3

سوره مؤمنون آیه1الی11

سوره بقره آیه1الی5

به کمک معنای کلمات زیر،آیات درس را ترجمه کنید.

أَفلَحَ : رستگار شد.

لِفُروجِهِم حَافِظُونَ:دامن خویش را حفظ می کنند.

مَا لَکَ أَیمَانُهُم : کنیزانشان

غَیرُ مَلوُمِینَ : مورد نکوهش نیستند.

 إِبتَغیَ : خواست،طلب کرد

مَنِ ابتَغَی : هر کس بخواهد،هر کس طلب کند.

العَادوُنَ  : تجاوزگران

 

دونکته:

     1.«من»به معنای«هرکس»و«کسی که»گاهی به صورت جمع(کسانی که)معنا می شود؛این حالت از سایر قسمتهای جمله مشخص می شود.

     2.«من»به معنای«هرکس»از ادوات شرط است.فعل ماضی پس از ادوات شرط مضارع معنا می شود.

 

بیان آیات

     از مهمترین و حساس ترین مسائل هر انسانی آن است که سعادت و فلا ح او-و به طور کلی فلاح انسان-در چیست؟چه راهی را باید بپوید و چه عملی را انجام دهد تا به این فلاح و رستگاری نایل آید؟

     قرآن کریم  در این باره به روشنی بیان کرده است که رستگاری آدمیان در گرو دو چیز می باشد و آن ایمان و عمل صالح است؛به گونه ای که انسان بدون این دو،در خسران دائمی خواهد بود.

     ایمان یعنی اعتقاد به خداوند و پذیرش مسائل مربوط به عالم غیب مانند ملائکه و اعتقاد به پیامبران و لزوم اطاعت از آنها و اعتقاد به جهان آخرت و....

          «وَالمُؤمِنُونَ کُلٌ ءَامَنَ بِالله وَ مَلاَئکِتَهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ»[بقره آیه 285]

          و پس از ایمان، انجام عمل صالح و کارهای شایسته،شرط لازم برای دستیابی به رستگاری است.

     قرآن کریم در آیاتی از سوره مؤمنون-که در این درس آمده-درباره اعمال صالح سخن گفته است.نکته قابل توجه آن که قرآن اولین عمل صالح مؤمنان را خشوع در نماز معرفی می کند و آخرین سخن هم محافظت بر نماز است.گویا کارهای شایسته باید با نماز آغاز شود و به نماز هم پایان پذیرد؛و بدین شکل نماز مهمترین عمل معرفی می شود.پس از نماز چند مسأله دیگر بیان شده،که گویا اساس و بنیان زندگی ایمانی هستند.این امور عبارت اند از:

     1.روی گردان بودن از لغو و بیهودگی که خود لازمه حیات طیب انسانی و رمز موفقیت اوست.

     2.پرداخت زکات،که از اساسی ترین معیار های برقراری عدالت و حق در احتماع است.[البته مسأله زکات به عنوان طهارت نفس نیز می تواند مورد نظر باشد.]

     3.حفظ دامن که سلامت ایمان مؤمن و قداست حریم اجتماع،بدون آن میسر نیست.

     4.وفاه به عهد،که مبنای اعتماد و روابط صحیح مردم در جامعه است و بدون آن هیچ امر اجتماعی استقرار و دوام نمی یابد.

     مراد از رستگاری انسان-در قران کریم-همانا خشنودی خدای رحمان از او و دست یافتن به بهشت رضوان و جاوید ماندن در آن است.از این رو قرآن دست یافتن به بهشت را «فوز عظیم»می داند.

     بنابر آنچه گذشت،زندگی دنیا از دیگاه قرآن کریم، در حکم آموزشگاه یا مدرسه ای است که افراد بشر به نوبت بدوان راه می یابند،تا در آن،مورد تعلیم و تربیت الهی قرار گیرند،و راه حق را-که همان بندگی خدای سبحان است-بپویند.در این راستا همواره در معرض آزمون واقع می شوند  تا پس از گذارندن این دوره و درسافت نمره و تعیین درجه-برای زندگی ابدی-از این جهان خارج گردند،و با زنده شدن مجدد به صحنه حساب و کتاب قیامت وارد شوند؛و در پایان آنان که از آزمون رو سپید بر آمده باشند،به بهشت جاویدان در آیند و روسیاهان به کیفر دائمی دچار گردند.

بسی به دیده حسرت ز پس نگاه کند                    کسی که برگ قیامت ز پیش نفرستاد

سعدی

     رو سپیدی انسان در قیامت در گرو آن است که در زندگی دنیا دو شرط را رعایت نماید.

     اولاً،در مدرسه تربیتی انبیاء شرکت کند و ثانیاً،در عمل له رهنمود های شریعت الهی و انجام کارهای خیر مبادرت نماید.

قیامت که بازار مینو نهند                    منازل به اعمال نیکو دهند

سعدی

     در روایات اسلامی آمده است:«بِالدُّنیَا تَحَرَزَ الأَخِرَةُ»[میزان الحکمه ج3،به نقل از بحار الأنوار و نهج البلاغه] یعنی به وسیله دنیا،آخرت به دست می آید.

     و در نهج البلاغه می خوانیم:

          دنیا مسجد اولیای خدا ،نماز خانه ملائکه خدا،فرودگاه وحی الهی  و تجارتخانه اولیای خداست.اینان در این خانه-دنیا-دحمت خدای را کسب می کنند و در این تجارت،بهشت سودی است که عایدشان می شود.[نهج البلاغه،حکمت126 صفحه 148]

 

*پرسش

1.در قران کریم در مقابل«فلاح»چه واژه ای به کار رفته است؟

2.با توجه به آیات سوره عصر بیان نمایید که مکمل ایمان و اعمال صالح چه کاری است؟

3.چند مورد از اعمال صالح را که قرآن کریم نام برده است به خاطر دارید؟آنها کدامند؟

 

*پژوهش

آیات19تا35 سوراه«معارج»را مطالعه نمایید،و با آیات سوره مؤمنون که در درس آمده است مقایسه کنید(مشترکات و اضافات را بنویسید).

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد