صفحه اولآموزش معارف قرآن کریمدرس دوم: ..................................ویژگی های قرآن کریم

درس دوم: ..................................ویژگی های قرآن کریم

در این درس آشنا می شویم با:

1.ویژگی های قرآن در میان کتابهای آسمانی

2.معجزه رسمی و سند نبوت پیامبر اکرم(ص)

3.دعوت قرآن از همگان برای آوردن همانندی برای آن(تحدی)

4.دین و کتاب جهانی و جاودانه

5.حفظ و حراست الهی از قرآن مجید

آیات درس را قرائت کنید.

سوره إسراء آیه 88

سوره هود آیه 13

سوره بقره آیه 23

سوره فصلت آیه 41و42

سوره حجر آیه 9

به کمک معنای کلمات زیر،آیات درس را ترجمه کنید.

أَم : یا،بلکه

یَقُولُونَ افتَراهُ : می گویند آن را (پیامبر)خود ساخته و به دروغ (به خدا)نسبت داده است.

فَأتُوا بـِ : پس بیاورید

مُفتَریاتٍ : ساختگی،سوره های ساختگی

شُهدَاءَکُم : گواهانتان،در انی جا یعنی کسانی که می توانند سوره ای بسازند و گواه ادعای کافران باشند.

کتِابٌ عَزِیز : کتاب شکست ناپذیر،کتاب خلل ناپذیر

بیَنَ یَدیه : پیش روی آن

خَلفِهِ ی : پشت سر آن

لا... مِن بَینِ یدَیه وَلاَ مِن خَلفِه ِی : از هیچ جانب

 

بیان آیات

     قرآن کتاب آسمانی اسلام ویژگی های مخصوص به خود دارد که هیچ کتابی،حتی سایر کتب آسمانی از آن برخوردار نیستند.موارد زیر از این گونه است:

1.قرآن کریم معجزه و سند نبوت پیامبر گرامی اسلام

     پیامبران سفیران راستین خدای سبحانند،اینان پیام الهی را از طریق وحی دیافت می کنند و به جامعه بشریت ارائه می نمایند،رسلان الهی اعلام می دارند که با علم غیب در ارتباط هستند، این ارتباط دلیل می خواهد و چون ادعایی فوق العاده است،دلیل فوق العاده طلب می کند.

     خدای رحمان خود پیشاپیش،دلیل و نشان در اختیار پیامبران قرار می دهد که صحت گفتارشان روشن گردد.چنان که حضرت موسی(ع)،هنگامی که در وادی طور،به رسالت برگزیده شد،به فرمان ربوبی عسای خویش بر زمین افکند،بناگاه عصا به ماری جنبان و ترسناک بدل شد؛دست خویش را به گریبان برد،چون برون آورد سپیدی دلنشینی از آن نمایان گشت.آنگاه بدو خطاب شد که:

          «اینها دو برهان و دلیل برای رفتن به سوی فرعون و سران قوم او،از ناحیه پروردگار توست.»

     با افکندن همین عصا بود که حضرت موسی(ع) در صحنه مبارزه با ساحران فرعون برآنان پیروز شد و چون آنان دریافتند که آنچه موسی دارد سحر نیست،به او ایمان آورده و در پیشگاه ربوبی به سجده افتادند.

     پیامبر اسلام(ص)آخرین و برترین پیامبر الهی است که والاترین معجزه و آیت را باید به همراه داشته باشد. آیت و دلیلی را که خدای رحمان در اختیار پیامبر اکرم(ص)قرار داد و آن را نشان و معجزه و سند پیامبری آن حضرت خواند،همین قرآن است.[البته رسول گرامی اسلام(ص)معجزات و کرامات زیادی داشته اند که در کتب مربوطه،تا 1400 مورد ذکر شده است.اما معجزه جاویدان آن حضرت که برای همه زمانها به عنوان سند نبوت اعلام شده است،قرآن کریم می باشد.]قرآن یکه تا برپایی قیامت،سند و معجزه زنده و جاوید پیامبر اسلام(ص) خواهد بود.

     پس قرآن کریم، از این جهت با دیگر کتابهای آسمانی متفاوت است.حقانیت آن کتابها به دلیلی دیگر روشن می شد،ولی قرآن،خود گواه بر حقانیت خویش و بر رسالت پیامبر اسلام است.

     قرآن کریم به همین امر«تحدی»فرموده؛یعنی همگان را به آوردن همانند قرآن خوانده است،و صریحا اعلام می دارد که:

          «اگر تمامی جن و انس گرد هم آیند و همه توان خویش را کار گیرند،تا همانندی رای قرآن آورند،هرگز نتوانند.»

     قرآن کریم برای نشان دادن نواتوانی کامل بشر از آوردن همانندی برای قرآن،می فرماید اگر می توانید ده سوره،[هود آیه 13]و حتی یک سوره مانند قرآن بیاورید و باز تأکید می کند که:

          «هرگز از عهده چنین کاری-آوردن یک سوره مانند قرآن-بر نخواهید آمد.»[بقره آیه24]

     آری،حق همین است،اگر افراد بشر می توانستند همانندی برای یک سوره قرآن بیاورند،مخالفین اسلام،در چهارده قرن که ا زعمر این کتاب الهی می گذرد دست با کار می شدند،تا صولت قرآن را بشکنند؛و در آن صورت اکنون شاهد دهها و صدهها کتاب و نوشتار بودیم،که مدعی برابری با قرآن باشند و نسخه های آن از سوی دشمنان پخش شده باشد و کوچه و بازار کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از آن پر باشد،اما آیا اکنون حتی یک کتاب که چنین ادعایی داشته باشد دمی توان یافت؟!

2.قرآن کریم کتاب جهانی و جاودانه

     قرآن آخرین کتاب الهی است که جامعه انسانی را مخاطب خویش قرار داده[یونس آیه 57]و پیامبر اسلام را آخرین پیامبر الهی و رسول خدا بر همه جهانیان معرفی نموده است.[احزاب آیه 40]از آنجا که خدای رحمان قرآن کریم را آخرین سخن الهی و پایان بخش کتابهای آسمانی قرار داده،سخن خویش را با بشریت به آخر رسانیده و  چیزی را در آن فروگذار نکرده است.در حالی که گروه خاصی از انسانها،در زمان محدودی،مخاطب کتابهای آسمانی قبل بودند.

     از این روبه یقین قرآن کریم کاملترین و برترین کتاب آسمانی است[مائده آیه88]و پیامبر اسلام خاتم پیامبران و افضل آنان و شریعت اسلام پایان بخش همه شریعتها است.[اعراف آیه158]

نقش قرآن چون که بر عالم نشسـت                نقشه های پاپ و کاهن را شکست

فاش گویم آن چه در دل مضمر است                این کتابی نیســت،چیز دیگر اســـت

چون که در جان رفت جان دیگر شــود                جان چو دیگر شـــد جهان دیگر شود

با مسلمان گفت جـــــان بر کف بنـــه                هر چه  از حاجـــــــت فزون داری بده

اقبال لاهوری

3.قرآن کریم کتاب محفوظ و جاویدان

     حفظ قرآن را خدای سبحان خود به عهده گرفته و صریحاً فرموده است:

          إنَّا نَحنُ نَزَلنَا الذِّکر وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(حجر آیه 9)

     با این وعده الهی اطمینان می یابیم که تمامی همین قرآنی که در دست مردم است،همان قرآنی است که بر پیامبر اکرم نازل شده است و برای ابدیت تاریخ،در گذشته و آینده،در حفظ و حراست پروردگار بوده و از هر گزندی در امان خواهد بود؛و جامعه انسانیت همواره این هدیه عظیم الهی را بدون هیچ فزونی و کاستی در اختیار خواهد داشت.

 

*پرسش

1.تحدی به چه معناست و قرآن کریم به چه مقدار از این کتاب تحدی نموده است؟

2.اگر قرآن کریم معجزه نبود،مخالفان باید تا کنون چه کرده باشند؟

3.خداوند درباره حفظ قرآن کریم چه وعده ای داده است؟و از آن چه نتیجه ای گرفته می شود؟

 

پژوهش

1.آیه 83 سوره نساء را به دقت مطالعه نمایید،چه جهتی از اعجاز قرآن در آن مورد توجه قرار گرفته است؟

2.با مراجعه به کتاب(المُعجَمُ المُفَهرَس)(1) آیه«أن هو إلا ذکر للعالمین»را در قرآن کریم پیدا کنید؛و با توجه به آیات قبل از آن بیان نمایید که از این آیه چه نتیجه ای درباره قرآن گرفته می شود.

 -------------------------------------

1.کتاب المعجم المفهرس وسیله بسیار مناسبی است که برای یافتن آیات مورد نظر از قرآن کریم تنظیم شده است.شیوه کار با این کتاب بر اساس ریشه کلمات می باشد.کافی است که یک کلمه از آیه ای را مد نظر داشته باشید،به ریشه آن کلمه در معجم مراجعه نموده و سپس آن کلمه را پیدا کنید،آنگاه در بین آیاتی که آن کلمه را در بر دارند آیه مورد نظر خود را به دست آورید.

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد